Het boek bestaat ...

... uit zes hoofdstukken. Een blik op de inhoud:

We zijn goed bekend met trainingen die mensen helpen effectiever te worden, meer initiatief te nemen, beter te adviseren, communiceren enzovoorts. Wat we daarbij belangrijk vinden is: helpt het ook? Daarom vragen we de mensen die we trainen en coachen steeds: ‘Wat is het ene onderwerp uit de training dat je hebt onthouden én toegepast en dat werkte?’ Die punten verzamelen we al vele jaren, en we hebben ze hier gebundeld. In dit boek staan alleen die zaken die onze cursisten onthouden en gebruiken.

De eerste hoofdstukken geven vooral inzicht. Daarna ligt het accent meer op vaardigheden.

1 De inleiding

Waarom dit boek, en wat voegt het toe. Met onder andere de leeswijzer.

2. Het fundament van leidingnemen

Wat zijn de overtuigingen en de opvattingen van de adviseur. Hoe staat hij in het leven? Wat is zijn mentaliteit? Dat ligt ten grondslag aan het handelen, en is daarom van fundamenteel belang. Een begrip dat ook door alle fasen van een opdracht loopt, is vertrouwen. Het is de brandstof van de relatie. Dat het belangrijk is, daarover zijn de meeste mensen het snel eens. Dat investeren in vertrouwen ook economisch rendement oplevert, daarvoor gaan ook steeds meer stemmen op. Maar hoe geef je dat begrip handen en voeten?

3 De start van een traject

Als trajecten mislopen, gaan ze vrijwel altijd vanaf het begin mis. Daarom is de start van een opdracht heel belangrijk. We behandelen wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je opdracht op rolletjes loopt.

4 Werk in uitvoering

De meeste werktijd spendeer je in deze fase, dus is het zinvol om die tijd zo effectief mogelijk te benutten.

5 De afronding

Dit deel van een opdracht krijgt vaak de minste aandacht. Ook in ons boek is het niet het dikste hoofdstuk. Maar niet het minst belangrijke, want in de zakelijke dienstverlening zijn langlopende relaties van groot belang. En in de afronding spreek je af, of en hoe je na de opdracht contact houdt.

6 Gereedschapskist

Goed kunnen communiceren is essentieel als je wilt dat klanten je adviezen opvolgen. We gaan in op een aantal belangrijke communicatievaardigheden. Hoe zet je een opdrachtgever aan het denken? Met welke taalconstructies loop je gevaar het ego van je opdrachtgever te kwetsen? En hoe zat het met luisteren en stilte? Dit zijn de communicatietechnieken die elke goede professinoal in zijn gereedschapskist heeftHier zie je de verschillende hoofdstukken in samenhang. Klik voor een vergroting.